Toimintasuunnitelma 2022

Aikakauslehtien Päätoimittajat ry

Vuosi 2021 on yhdistyksen toiminnan 43. toimintavuosi. 

Koulutusmatka

Vuoden 2022 koulutusmatka tehdään, jos koronatilanne sallii.

Lounastapaamiset

Lounastapaamisia järjestetään vuoden 2022 aikana 5–7 kpl. Lisäksi voidaan järjestää myös ns.happy hour –tapaamisia iltaisin.

Mentorointi

Mentoroinnille on toivottu jatkoa ja se on suunnitteilla.

Talous

Kopioston arvion mukaan Kopiostokorvausten määrä laskee hieman pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. Talous on kuitenkin tasapainossa, koronapandemian vuoksi käyttämättä jääneitä korvauksia käytetään v.2022. Yhdistys varautuu pitkällä aikavälillä tapahtuvaan
Kopiostokorvausten laskuun muun muassa sijoittamalla yhdistyksen muita tuloja rahastoihin.

Juristipalvelut

Yhdistys tarjoaa juristipalveluja työsuhdeasioissa ensiapuperiaatteella. Juristin yhteystiedot saa pyytämällä osoitteesta apyfame@gmail.com.

Apurahat    

Apy voi myöntää Kopioston maksamista kopiostokorvauksista apurahaa, mikä on tarkoitettu

-tukemaan journalistista osaamista tai valmiuksia toimia ammatissa päätoimittajana tai
toimituksen esimiehenä
-ensisijaisesti opintoja, opintomatkoja tai tieteellistä tutkimusta ja toissijaisesti taiteellista
toimintaa varten

Lisäksi arvostetaan, jos apurahan käytön raportoinnista tai apurahan turvin toteutetuista tuotteista on laajemminkin hyötyä päätoimittajille tai toimituksen esimiehille. Apurahan myöntämistä puoltaa myös se, että raportti tai tuote tukee laadukkaan median tekemistä,
uudistaa organisaation toimintatapoja tai synnyttää yhteiskunnallista keskustelua. Apurahojen myöntämiskriteeristö löytyy kokonaisuudessaan yhdistyksen verkkosivuilta. Apurahahaku on kaksi kertaa vuodessa ja siitä tiedotetaan sähköpostitse ja yhdistyksen verkkosivuilla.

Julius-palkinnot 

Johtokunta jakaa vuosittain Julius-palkintoja ehdotusten perusteella. Palkinnon rahaosuus on rahoitettu Kopiostokorvauksilla.

Edunvalvonta 

Yhdistyksen edustajat seuraavat Kopioston korvausten jakoa ja toimintaa. 

Yhdistys antaa eri yhteyksissä lausuntoja ja kannanottoja ajankohtaisista asioista ja tekee yhteistyötä Aikakausmedian, Päätoimittajayhdistyksen, Julkisen sanan neuvoston, Journalistiliiton ja Kopioston kanssa. 

Vierumäen mökki

Vierumäen mökki on Apyn jäsenten käytössä entiseen tapaan. Classic- ja Cooke-golf-kentät sekä Kuntorinteen ulkotenniskentät ovat mökkiä vuokraavien jäsenten käytössä kauden ajan. Mökki on remontissa alkuvuoden 2022.

Senioritoiminta

Vuonna 2000 alkanut seniorijäsenten toiminta jatkuu, jäsenmäärä kasvaa muutamalla jäsenellä vuosittain. Vuoden 2022 toiminta suunnitellaan koronatilanne huomioiden.

Yhdistyksen kotisivut

Yhdistyksen sivuilta, osoitteessa www.apyfame.fi löytyvät tiedot yhdistyksen toiminnasta, yhteyshenkilöistä ja sieltä jäsenet voivat myös varata Vierumäen mökin käyttöönsä.