Julius-palkinnot

Julius-palkinnon perustelut

APY:n johtokunta 20.6.2017/ HO ja MT
Aikakauslehtien Päätoimittajat ry on jakanut Julius-palkintoja vuodesta 1982.
Palkinto on saanut nimensä Julius Krohnista, (1835–1888). Hän oli vakaumuksellinen suomalaisuustaistelija, joka toteutti ihanteitaan tiedemiehenä, runoilijana ja lehtimiehenä. Krohn nauttii edelleen kansainvälistä arvostusta kansanrunouden tutkimuksen menetelmien kehittäjänä.

Julius Krohn kehitti suomen kieltä ja toi uudissanoja, joista tunnetuin lienee elohopea. Tammikuussa 1864 alkoi ilmestyä Krohnin toimittamana ensimmäisen suomenkielinen kuvalehti nimeltään Maitten ja merien takaa. Kun lehden tilaajakunta romahti 1100:sta 500:aan, se oli lopetettava vuonna 1866. Sen jälkeen Krohn alkoi avustaa fennomaanien Kirjallista Kuukauslehteä. Vuonna 1873 alkoi ilmestyä vuosikausia suunnitelmissa ollut Suomen Kuvalehti, jonka Krohn kustansi. Lehti eli kahdeksan vuotta.

Julius-palkinnon esittäminen ja myöntäminen

Palkinnon jakamisesta päättää yhdistyksen johtokunta.

Ellei erityisistä syistä muuta seuraa, johtokunta pyytää vuosittain määräämänään aikana jäseniltä ehdotuksia Julius-palkinnon saajiksi.

Johtokunnalle osoitettujen ehdotusten tulee saapua perille asetetun määräajan päätymiseen mennessä.

Vapaamuotoisen ehdotuksen tulee sisältää ainakin:

ehdokkaan nimi sekä nykyinen työtehtävä, aikakauslehti ja työnantaja
perustelut palkitsemiselle
ehdottajan tai ehdottajien yhteystiedot

Palkittavat, palkinnon sisältö ja palkinnon jakaminen

Pääsääntöisesti Juliuksia jaetaan vuosittain 1-2, ja palkinto sisältää rahaosuuden sekä kunniankirjan. Palkinto jaetaan yhdistyksen kaikille jäsenille tarkoitetussa tilaisuudessa.

Erityisestä syystä, kuten esimerkiksi yhdistyksen viettäessä merkkivuotta, Juliuksia voidaan myöntää näistä ohjeista poiketen useampia ja/tai Kunnia-Juliuksina muille kuin yhdistyksen jäsenille Kopioston ohjeistuksen mukaisesti. Julius-palkinto rahoitetaan Kopioston keräämillä kopiointikorvauksilla. 

Julius-palkintojen perusteluista löytyy esimerkiksi seuraavia ansioita

Henkilökohtaiset
- Monipuolinen ja menestyksekäs ura
- Tulevaisuuden toivo; nuori, lahjakas tekijä
- Arvostettu esimies, inspiroiva, kuunteleva, oikeudenmukainen ja tehokas
- Rohkea oman persoonansa peliin laittaja
- Lasikaton murtaja
- Syvällinen oman alansa tuntija

Journalistiset
- Tekee laadukasta mediaa printissä ja netissä
- Kehittää journalistisen kerronnan muotoja
- Riippumaton; puolustaa journalismia ulkoisia vaikuttamisyrityksiä vastaan
- Valvoo lukijan etua

Kehitystyöhön liittyvät
- Uudistaa oman organisaationsa toimintatapoja
- Kehittää lehden ympärille uutta liiketoimintaa
- Valloittaa uusia yleisöjä

Alan edistämiseen liittyvät
- Kollegiaalinen toimija, luottamustehtävät mm. APY:ssä
- Aikakauslehtien edustaja esimerkiksi JSN:ssä, asiantuntija yritysten hallituksissa
- Tutkimuksen tekijä ja edistäjä

Yhteiskunnalliset
- Keskustelunavaaja
- Merkittävä mielipidevaikuttaja
- Humaanien arvojen ja oikeudenmukaisuuden edistäjä

Julius Krohn edustaa näistä monia, sillä hän oli suomalaisuuden esitaistelija, laaja-alainen kirjoittaja, kielen kehittäjä, kansainvälisesti arvostettu tutkija ja aikakauslehtien edelläkävijä.

Vuoden 2023 Juliuspalkinto Petri Korhoselle
Pitkän aikakauslehtitaustan omaava Petri Korhonen valittiin ammattitoimittajana johtamaan poliittisen taustan omaavan Demokraatin päätoimittajaksi vuonna 2022.

Hän on vahvalla persoonallaan vienyt eteenpäin Demokraattia sekä laadukkaana printtijulkaisuna että aktiivisena verkkolehtenä.

Painettu Demokraatti on ulkoasultaan erittäin laadukas, sisällöltään monipuolinen ja aivan erityisenä puolena hyvin vahva ja tasokas kulttuurijulkaisu aikana, jolloin kulttuurin osuus medioissa on koko ajan kuihtunut.

Korhonen on laajasti arvostettu mielipidevaikuttaja journalistien piirissä. Hän on osoittanut, että puoluelehden päätoimittajan ei tarvitse olla kahlehdittu taustayhteisöönsä vaan voi ottaa kantaa kriittisesti oman näkemyksensä pohjalta. Hänen kirjoituksensa ovatkin usein tarjonneet tuoreen riippumattoman näkökulman silloin, kun poliittisiin juoksuhautoihin juuttuneet äksyilijät ovat pommittaneet toinen toisiaan raivoisasti.

Vuoden 2022 Juliuspalkinto Maija Koskelle

Julius-palkinnon perusteeksi

Maija Koski on ollut tekemässä ja kehittämässä aikakauslehtijournalismia monissa eri medioissa ja monenlaisissa eri rooleissa: Sanomilla Me Naisten toimituspäällikkönä, Vauvan ja Meidän perheen päätoimittajana, A-lehdissä asumisen medioiden päätoimittajana ja nyt asumisen medioiden sisältöjohtajana. Maija on kehittänyt aikakauslehtien digialustoja ja verkkokerrontaa ja luo työssään aikakausmedialle uusia konsepteja ja bisnesmalleja, jotta aikakauslehtisisällöt löytäisivät yleisönsä myös tulevaisuudessa. Hänen osaamisestaan on ollut hyötyä APYlle.
Maija on kouluttautunut Helsingin Sanomain säätiön stipendiaattina Kaliforniassa. Viime vuodet Maija on ollut Aikakauslehtien päätoimittajayhdistyksen johtokunnan jäsen ja ideoinut sekä toteuttanut hauskoja ja hyödyllisiä tapahtumia yhdistyksen jäsenille. Maija on edustanut APYä Vikesissä eli Viesintä ja kehitys -säätiössä, joka edistää sananvapautta ja median moninaisuutta kehitysmaissa. Maijaa kehutaan ja kiitetään hyväksi ja innostavaksi esihenkilöksi.

Vuoden 2021 Julius-palkinto Mari Paalosalo-Jussinmäelle
Mari on Suomen taitavin aikakauslehtien konseptoija, tarinankerronnallisen journalismin mestari ja pidetty esihenkilö. Mari on uransa aikana vetänyt mm. Oliviaa, Kodin Kuvalehden feature-tiimiä, Kotivinkkiä, Unelmien Talo&Kotia ja nyt Kaunes&Terveyttä ja Eevaa. A-lehdissä Mari uudisti Kotivinkin konseptin täysin, ja seurauksena lehden tilaajat ovat nuorentuneet ja tilaajamäärät kasvaneet, mikä on harvinaista aikakauslehdillä. Vaikeana koronaetävuonna kipeiden organisaatiomuutosten keskellä Mari tiimeineen uudisti sekä Kauneus & Terveys -lehden että Eevan tarkasti kohderyhmää tutkien ja erityisesti ensin mainitun lehden arvomaailmaa uudistaen. Eevassa Mari on myös aloittanut työn brändin laajentamisen uusille alueille, kuten suosittuun Eevan kirjaklubiin, joka toimii webinaarina. Mari kehittää sinnikkäästi aikakauslehtikerrontaa ja rakentaa myös yhteisöllisyyttä medioidensa ympärille. Mari on myös taitava ja pidetty esihenkilö ja kollega.

Vuoden 2020 Julius-palkinto Suomen Luonnon pt Heikki Vasamiehelle
Suomen Luonto on säilynyt vuodesta toiseen tasalaatuisen ja kiinnostavana. Samalla kun yleinen kiinnostus luontoa kohtaan on vuosi vuodelta  kasvanut, olisi voinut olla vaarana että lehti lähtisi ”laukkaan”, siis mukaan populistisiin ilmiöihin  ja  suurta yleisöä kosiskelevaan sisältöön. Näin ei ole käynyt. Päätoimittaja Vasamies on onnistunut toimituksensa kanssa säilyttämään lehdellä journalistisen, uskottavan linjan. Lukija voi luottaa lukemaansa. Myös lehden verkkosivut on hyvin toimitettuja, ajassa olevia ja sopivan interaktiivisia. Sopiva interaktiivisuus tarkoittaa sitä, että lukijaa  ei usuteta yliaktiiviseen osallistumiseen, mihin niin moni media nykyisin sortuu. Myös lehden kuvamaailma on korkeatasoinen. Luonnosta on tuhat oikeaa mielipidettä. Päätoimittaja Vasamies hoitaa päätoimittajan vastuunsa ja tehtävänsä hyvin. Lehti ei provosoidu eikä lähde ajamaan jotain yksittäistä asiaa vaan on selkeästi vain ja yksinomaan luonnon puolella. 
Luonto on nyt poikkeusvuonna 2020 ehkäpä ajankohtaisempi aihe kuin koskaan. Vasamiehen aikana Suomen Luonto on uudistunut onnistuneesti.  
Vuoden 2019 Julius-palkinnot  Maija Toppilalle, Päivi Anttilalle ja Riitta Nykäselle
1. Maija Toppila, johtokunnassa 3 v, Maija on ennakkoluuloton ja rohkea lehdentekijä ja päätoimittaja, joka ei epäröi uudistaa lehtiä eikä toimintatapoja. Maija työskenteli viimeksi päätoimittajana Fokus Media Finlandissa. Glorian Antiikista, asiantuntijoiden julkaisusta, hän on tehnyt Lehden. Maijan uudistama Antiikki & design vetoaa nyt tavallisiin kauniiden esineiden, tyylin ja kulttuurin ystäviin. Aiemmin Maija on päätoimittanut Sanoma Mediassa ET-lehteä ja Hyvää Terveyttä. Hyvässä Terveydessä hän toimi myös toimituspäällikkönä. Kaikissa näissä hän on osoittanut luovuutensa ja ideoivuutensa. Maija on muutosvoima. Työtoverina Maija on hyväntuulinen ja aina valmis auttamaan muita. Hän antaa energiaa ympäristölleenkin.
Maija teki juuri julkaistun Apy40v-juhlalehden.

2. Päivi Anttila
Päivillä on paitsi pitkä ura journalistina myös yli 20-vuotinen ura A-lehtien palveluksessa. Päivi on hoitanut lukuisia vastuullisia tehtäviä A-lehdissä, kuten monen lehden päätoimittajan (ainakin Apu Terveys, Voi hyvin, Meidän Mökki), toimituspäällikön tai toimitussihteerin tehtäviä ja vaihtanut työrooleja, jos tilanne on sitä tarvinnut. Hän on ottanut aina uuden haasteen vastaan ja veikkaamme (tilanteita tarkemmin tuntematta), että hän on ollut monta kertaa pelastamassa haastavia henkilöstötilanteita. Päivin asenne on loistava: hän on aina yksi tiimistä ja haluaa saada tehdä töitä yhdessä - olisi vaikea kuvitella Päiviä hautautumassa omaan huoneeseensa. Hän ottaa lämpimästi vastaan kaikki uudet ihmiset tiimiin, myös harjoittelijat ja tet-harjoittelijat, ja pitää aina hyvää fiilistä yllä. Hän huomioi aina myös lukijat ja keskustelee mielellään heidän kanssaan.

Päivi on empaattinen ja laajasti sivistynyt journalisti, jonka ihmistuntemus ja sosiaaliset taidot pääsevät parhaiten esiin esimiehen tehtävissä. Hänen kanssaan asioista sopiminen, konfliktitilanteet, stressaavat työvaiheet ja yllättävät ongelmat sujuivat aina erinomaisesti. Päivillä on kyky kuunnella kohtaamiaan ihmisiä tarkasti ja tehdä sen pohjalta ihmisläheisiä ratkaisuja. Hänen maalaisjärki ja realistinen suhtautuminen ovat auttaneet toimitusta selviämään haastavistakin tilanteista. Ennen kaikkea Päivi on hyvä ystävä, johon voi luottaa tilanteessa kuin tilanteessa. Hän on hieno persoona, joka uskaltaa laittaa itsensä peliin ja nauraa itselleen. Hän on aina hoitanut enemmän kuin tonttinsa ja tehnyt sen ilomielin, ja todella ansaitsisi ison tunnustuksen tästä kaikesta – viimeistään nyt kun hän pohtii eläkeasioita. 

Päivi on ollut yhdistyksen johtokunnassa ja oli 10 vuotta sitten tehdyn 30v-juhlalehden päätoimittaja.

3. Riitta Nykänen
Julius-palkinto 85-vuotiasta instituutiota, Eeva-lehteä, luotsaavalle päätoimittaja Riitta Nykäselle
Hän on kyennyt pitämään naistenlehtien klassikon hyvässä iskussa aikana, jolloin printtimediaa on koeteltu monin tavoin ja sen olemassaolo jopa kyseenalaistettu. Etenkin naistenlehtien genressä Eeva on Nykäsen johdolla pitänyt lippua korkealla ja valanut uskoa printin menestymisen mahdollisuuksiin. 
Hän ei ole antanut periksi vaan pitänyt kiinni Eevan linjasta, perinteisistä, pitkistä ja tunnustuksellisista jutuista sekä lukijan silmää hivelevästä visuaalisuudesta. Samalla hän on kuitenkin uudistanut hienovaraisesti lehteä, niin että 85-vuotias klassikko tuntuu aina tuoreelta.
Nykäsen linja on tuottanut tulosta: Eeva on Suomen suurin naistenlehti, johon lukijoilla on intohimoinen suhde.

Eevaa Riitta Nykänen, Nykäskä tai Nyksy, on luotsannut kymmenisen vuotta. Keväästä 2018 hän on johtanut samoilla metodeilla Voi hyvin -lehteä ja onnistunut herättämään hiipumassa olleen brändin uuteen eloon.

Julius-palkinnot 2018 Riitta Korhoselle ja Velimatti Honkaselle & Tekniikan Maailman Autotoimitukselle
Emerita-päätoimittaja Riitta Korhonen palkittiin Aikakauslehtien päätoimittajayhdistyksen Julius-palkinnolla.
Riitalla on pitkä toimittajaura, hän on toiminut yhdistyksen puheenjohtajana ja ollut useita vuosia mukana johtokuntatyöskentelyssä. Hän on myös Julkisen sanan neuvoston hallituksen jäsen.  

Toinen Julius-palkinto luovutettiin Velimatti Honkaselle ja Tekniikan Maailman Autotoimitukselle. Tekniikan Maailman testiryhmän jutun johdosta 600.000 VW-konsernin autoa kutsuttiin turvallisuuskorjaukseen, mikä koski takapenkin keskiturvavyötä. Tällainen lahjomaton testi osoittaa median vaikuttavuutta ja voi jopa pelastaa henkiä.

Julius-palkinto 2017 Ari Korvolalle Seurasta
Ari on tutkivan journalismin arvostettu veteraani, joka on näyttänyt taitonsa pitkällä urallaan niin sähköisellä puolella kuin jo useita vuosia toimituspäällikkönä Seurassa.

Arin loikka Ylestä Seuraan oli ehkä yllättävä, mutta erittäin onnistunut. Hän on tutkivien, ajankohtaisten ja yhteiskunnallisesti merkittävien juttujen tuottajana ja kirjoittajana päivittänyt ja monipuolistanut vahvasti viihdebrändimielikuvaa. Ari tuottaa printtiin kovat kansijutut ja nämä hitaan journalismin ilmentymät pärjäävät hyvin myös seura.fissä. Viime mainittua väylää pitkin tavoitetaan printin lukijoita nuorempiakin lukijoita, joiden mielikuva avartuu.

Ari on tarkka tutkija ja vaatii sitä myös tutkivien juttujen toimittajilta. Hän antaa aina auliisti apunsa, kokemuksensa ja verkostonsa käyttöön parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Hän on tutkivan toimittajan tukipylväs, niin vakinaisten kuin freelancerienkin. Hän on Seuran aikanaan kouluttanut useita toimittajia eteenpäin tutkivan journalismin saralla.

Ari on Seuran työnsä kautta merkittävä keskustelujen virittäjä ja mielipidevaikuttaja. Tinkimätön journalisti, vankkumattoman kriittinen ja immuuni ulkopuolisille vaikutus- ja painostusyrityksille, joita hänen vaalimallaan tontilla riittää yllin kyllin. Hän tutkii eikä hutki, ja tarjoaa lukijoille viikosta toiseen kiinnostavaa, ajatuksia avartavaa sisältöä.

Kiireenkin keskellä Arin huumori kukkii usein. Hän on esimiehenä rakentava ja lämminhenkinen, asiasta tinkimättä.

Julius-palkinnot 2016 Heikki Valkamalle ja Heli Mikkolalle

Päätoimittaja Heikki Valkama, Image
Heikki Valkama on laadukkaan featurejournalisimin edustaja ja uudistaja. Hänen edustamansa Image-brändi on somessa vahva mielipidevaikuttaja. Heikki on luonut perinteisen tekemisen rinnalle myös rohkeasti uutta liiketoimintaa, kuten Imagen kirjoittajakoulutukset. 

Heikki Valkama oli viisi vuotta Aikakauslehtien Päätoimittajayhdistyksen puheenjohtaja. Poikkeuksellisen pitkä jako puheenjohtajana kertoo jäsenistön luottamuksesta ja Valkama omasta innostuksesta. Hän teki hyvää työtä APY:ssä, uudisti käytäntöjä ja ideoi ja vastasi monista kiinnostavista tapahtumista ja opintomatkoista.

Toimituspäällikkö Heli Mikkola, Suomen Lääkärilehti
Lääkärilehden toimituspäällikkö Heli Mikkolan työ on arvottamista, valintoja, karsimista ja editointia – siis vaativaa  journalistista päätöksentekoa. Onnistuminen kysyy sekä vankkoja periaatteita että valmiutta panna persoonansa peliin myös vaikeissa ratkaisuissa. Heli Mikkola täyttää nämä vaatimukset.

Toimituspäällikkö Heli Mikkola joutuu työssään käsittelemään myös monenlaisia toimitukselliseen riippumattomuuteen kohdistuvia paineita. Näissä tilanteissa Heli Mikkola on analyyttinen ja harkitseva välittäjä, jonka ehdotukset ja päätökset perustuvat poikkeuksetta journalistisiin kriteereihin.

Viikkolehden normaaliin toimittamiseen liittyvien tehtäviensä ohella Heli Mikkola on kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana vastannut menestyksellisesti projektista, joka merkitsee Lääkärilehden sähköisten palvelujen infrastruktuurin, rakenteen ja sisällön perinpohjaista modernisointia..

Julius-palkinnot 2015 Johanna Falckille ja Jukka Ruukille

Johanna Falck, päätoimittaja, Kotivinkki
Johanna on esimerkillinen siinä, kuinka päätoimittajan tärkein tehtävä on pitää huolta ja palvella ensisijaisesti lukijan etua. Hän pitäytyy journalistin etiikassa myös vaikeissa tilanteissa ja vaikeina aikoina. Siitä on minusta tärkeää palkita, ja kukapa muu palkitsisi kuin kollegat?

Hyvästä esimieheydestä, hän osallistuu toimituksen päivittäiseen työhön aktiivisesti takertumatta pikkuseikkoihin. Hän johtaa toimitusta varmasti, mutta silti ikään kuin yhtenä tekijänä muiden joukossa, valtaansa korostamatta.

Johanna on uudistanut onnistuneesti Avotakkaa ja Kotivinkkiä ja ollut myös A-lehtien kehitysjohtaja. 

Kotivinkki on Johannan johdolla ollut yksi harvoista lehdistä, joka on onnistunut näinä vaikeina aikoina kasvamaan.

Lisäksi Johannalla on maine hyvänä ja innostavana esimiehenä. 

Jukka Ruukki, päätoimittaja, Tiede
Jukka on onnistunut toimituksensa kanssa popularisoimaan tiedejournalismia niin, ettei lehti ole menettänyt tieteellistä otetaan ja alan asiantuntijalukijoitaan vaan samanaikaisesti kasvattanut suosiotaan myös aihepiiristä kiinnostuneiden tavallisten lukijoiden keskuudessa.

Jukka on onnistuneesti vetänyt uutta Sanoma Tiedetoimitusta, jossa on yhdistetty sanomalehti- ja aikakauslehden osaamiset. Toimitus tekee sekä Tiede-aikakauslehden, HS:n tiedesivut sekä molempien brändien verkkosivut.

Uusista työtavoista datajournalismin käyttö sekä printissä että verkossa on Jukan ansiosta integroitu hyvin osaksi normaalia työtapaa.

Julius-palkinnot 2014 Marja Aarnipurolle, Saija Hakoniemelle ja Hannu Ollikaiselle

Marja Aarnipuro, Avun päätoimittaja
Marja Aarnipuro on tehnyt pitkän uran aikakauslehdissä. Hän on työskennellyt niin toimittajan, toimituspäällikön kuin päätoimittajankin tehtävissä.

Aarnipuron johdolla Apu on kehittynyt entistä ihmisläheisemmäksi ja rohkeammaksi yleisaikakauslehdeksi. Pääkirjoituksissaan Marja Aarnipuro ottaa esille ajankohtaisia asioita, laidasta laitaan, niin isoja yhteiskunnallisia kysymyksiä kuin henkilökohtaisempia avauksia – kaikista kuitenkin henkivät humaanit, oikeudenmukaisuutta ja välittämistä viestittävät arvot. Aarnipuron aikana Apu on myös menestynyt, median murroksesta huolimatta. Aarnipuro on Haukiputaan juureva, suorasanainen ja ahkera lahja aikakauslehdistölle.

Aarnipuro – ja kollegansa Saija Hakoniemi – ovat olleet mukana murtamassa lasikattoa. Nainen yleisaikakauslehden johdossa on nyt selviö, ei kummallisuus.

Saija Hakoniemi, Seura
Saija Hakoniemi on erinomainen esimies, joka johtaa toimitusta jämäkästi ja reilusti. Hän kuuntelee ja ottaa asioista selvää ja työskentelee itsenäisesti, silti yhteistyössä muiden kanssa. Hän on luotettava yhteistyökumppani näinä media-alan tuulisina aikoina. Saija Hakoniemi kannustaa tekijöitä yltämään parhaimpaansa lukijan etua ajatellen.

Hakoniemi on pitänyt huolta, että Seura on iskussa sekä journalistisesti että taloudellisesti.

Hakoniemi – ja kollegansa Marja Aarnipuro – ovat olleet mukana murtamassa lasikattoa. Nainen yleisaikakauslehden johdossa on nyt selviö, ei kummallisuus.

Hannu Ollikaine, Lääkärilehti
Hannu Ollikainen on taitava journalisti, joka on pystynyt uudistamaan rajatun kohderyhmän kangistunutta ammattijulkaisua. Ollikainen myös puhaltanut toimitukseen uutta virtaa, saanut tekijät tuntemaan itsensä taas toimittajiksi harmaiden virkamiesvuosien jälkeen.

Ollikainen on aikanaan ollut mukana myös järjestämässä aikakauslehtialan opetusta ja –professuuria. Ollikanen on ystävällinen, pitkäjänteinen ja asiaansa uskova yhteistyökumppani, joka on tehnyt osaltaan työtä myös Apy ry:n johtokunnassa.

Julius-palkinnot 2013 Mari Ikoselle ja Tapani Ruokaselle
Päätoimittaja Mari Ikonen, Aarre Aarre-lehti on esimerkki siitä, että asia- ja elämäntapalehden voi rakentaa monin tavoin. Aarre on metsäalan erikoisaikakauslehti, joka käsittelee monipuolisesti metsän hyöty- ja virkistyskäyttöä. Tänäkin vuonna lehti on kasvattanut lukijamääräänsä. Aarteen perustaja filosofian maisteri, MBA, Mari Ikonen on kokenut päätoimittaja. Hän oli aloittamassa Kaksplus-lehden suosittuja nettisivuja. Lisäksi Ikonen oli pitkään Annan arvostettu toimituspäällikkö, työskenteli Pirkka-lehdessä sekä työskenteli ennen Aarretta Kotiliedessä ja Maalla-lehden päätoimittajana. Mari Ikosella on yli 20 vuoden kokemus aikakauslehdistä. Hän on ollut mukana niin Opetusministerion asettamassa toimittajalautakunnassa kuin APY:n johtokunnassa. Ikonen on aktiivinen ja pidetty kollega.

Päätoimittaja Tapani Ruokanen, Suomen Kuvalehti Suomen Kuvalehden päätoimittaja, pappi ja tietokirjailija Tapani Ruokanen on tehnyt erittäin pitkän ja merkittävän uran päätoimittajana, yhteiskunnallisena keskustelijana ja kirjailijana. Suomen Kuvalehden päätoimittajana Tapani Ruokanen on työskennellyt vuodesta 1996 lähtien. Hänen aikanaan Suomen Kuvalehti on pitänyt vakaan asemansa ja nojannut luotettavaan journalistiseen sisältöön media-alan myllerryksenkin keskellä. Lehti on lähtenyt ensimmäisten aikakauslehtien joukossa kehittämään digitaalisia sisältöjä. Tapani Ruokanen on toiminut myös alan luottamustehtävissä, muun muassa Kansainvälisen lehdistöinstituutti IPI:n Suomen ryhmän puheenjohtajana ja Mainonnan eettisen neuvoston jäsenenä. Hän on aktiivinen keskustelija ja osallistuja myös APY:n toiminnassa. Tietokirjailijana hän on ollut tekemässä yli kymmentä julkaisua. Hänen viimeisin kirjansa on yhdessä Suomen Kuvalehden toimittajan Katri Merikallion kirjoittama elämäkerta Nobel-palkitusta presidentti Martti Ahtisaaresta. 

Vuoden 2012 Julius-journalistipalkintojen saajat ovat Koti ja Keittiö-lehden Anna-Liisa Hämäläinen ja Taloustaidon Antti Marttinen.

Anna-Liisa Hämäläisellä on taustallaan pitkä ura eri Aikakauslehtien avainpaikoilla. Hän on onnistunut luomaan Koti ja Keittiö –lehdestä menestyskonseptin. Nyt hän valmistelee Allerin uutta yleisaikakauslehteä.

Antti Marttinen on maan suurimman talouslehden, Taloustaidon, päätoimittaja, joka terävissä pääkirjoituksissaan ja blogeissaan kirjoittaa talouden avainasioista – ja tavallisen kansalaisen talousasioista – selkeästi ja oivaltavasti. Marttisen asiantuntijuus on ollut valttia paitsi päätoimittajan uralla, myös taustavaikuttajana. Aikakauslehtityön ohella Marttinen on tehnyt korvaamatonta työtä alan järjestöissä..

Antti Marttisen palkintoperustelut

Antti Marttinen on tehnyt 30 vuoden uran toimittajana. Hän on maan suurimman talouslehden, Taloustaidon, päätoimittaja, joka terävissä pääkirjoituksissaan ja blogeissaan kirjoittaa talouden avainasioista – ja tavallisen kansalaisen talousasioista – selkeästi ja oivaltavasti. Marttinen on Taloustaitoa ennen tehnyt journalistista uraa Demarissa ja Iltalehdessä, ja käynyt välillä myös valtiovarainministeriössä erityisavustajana.

Marttisen asiantuntijuus on ollut valttia paitsi päätoimittajan uralla, myös taustavaikuttajana. Aikakauslehtityön ohella Marttinen on tehnyt korvaamatonta työtä alan järjestöissä. Marttinen on Aikakauslehtien liiton hallituksen pitkäaikainen jäsen ja nykyinen varapuheenjohtaja ja Viestinnän keskusliiton hallituksen jäsen. Näiltä avainpaikoilta hän on ollut vaikuttamassa taustoihin, suuriin linjoihin, ja on ollut vaikuttamassa aikakauslehtityön tekemisen edellytyksiin.

Anna-Liisa Hämäläisen palkintoperustelut

Päätoimittaja Anna-Liisa Hämäläinen on pitkän linjan erittäin kokenut aikakauslehden tekijä. Hän on ollut perustamassa Koti ja keittiö -lehteä vuonna 1996, jolloin lehti ilmestyi neljä kertaa vuodessa. Pian lehti vakiinnutti asemansa, menestyi ja siitä tuli yksi sisustuslehtiboomin tärkeitä tekijöitä alallamme. Hämäläinen on kasvattanut lehtensä sen nykyiseen mittaan.

Aikakauslehtiä Hämäläinen on tehnyt jo yli 30 vuotta. Hän aloitti vuonna 1978 Seuran toimittajana, hän on myös tehnyt editorina Kodin Kuvalehteä ja Yhteishyvää. Hämäläinen on seurannut suomalaisten aikakauslehtien tekemistä avainpaikoilta.

Anna-Liisa Hämäläisen tapaan toimia liittyy aina suuri innostus omaa lehteä ja koko alaa kohtaan. Hämäläinen on ottanut haltuun myös uusia välineitä, hänet tunnetaan twiittaajana ja bloggaajana. 
Rautaisesta ammattitaidosta kertoo myös se, että Hämäläinen konseptoi parhaillaan Allerin uutta yleisaikakauslehteä, suurta hanketta.

Vuoden 2011 Julius-palkinnon saivat päätoimittaja Tuija Linden, Pelit-lehdestä ja toimituspäällikkö Jouni Luotonen, Talouselämä-lehdestä.
Tuija Lindén on luotsannut Pelit-lehteä sen syntymästä saakka vuodesta 1992. Lindén onnistunut tekemään lehdestä tinkimättömän pelaamisen ja siihen liittyvän kulttuurin äänenkannattajan, oman polkunsa kulkijan. Lehti on päätoimittajansa näköinen. Tuijan pitkäjänteinen, määrätietoinen ja aina intohimoinen tapa toimia on näkynyt Pelit-lehdessä alusta asti ja ollut innoittamassa ihmisiä, myös niitä, joista on sittemmin tullut pelimaailman tähtiä. Pelit on ollut osa suomalaisten pelien maailmanvalloitusta! Tuija on ollut mukana seuraamassa suomalaisen peliteollisuuden kehitystä ja nousua menestykseen. Hän on koko uransa ajan ollut mukana kehittämässä tätä teollisuutta ja pelaamista Suomessa. Pelit-lehti on Suomessa alan tunnetuin media. Tuija myös aloitti aikanaan Suomen pelimaailman Oscareiden tradition KyöPelit-gaalalla, joka on alalla käsite ja joka jatkaa elämäänsä Suomen peliteollisuuden hoivissa.

Talouselämän toimituspäällikkö Jouni Luotonen, 65, on suomalaisen talousjournalismin Grand Old Man. Jouni on 40 vuoden ajan kehittänyt talousjournalismia ja talousjournalisteja.Jouni on ollut Talouselämässä 40 vuotta: hän aloitti toimittajana vuonna 1971. Vuodesta 1978 hän on ollut päällikkötehtävissä. Monista kollegoistaan poiketen Jouni ei ole toimialarajoittunut. Hän kiinnostuu ja perehtyy milloin mihinkin kansan- tai yritystalouden tapahtumaan, ihmiseen tai ilmiöön. Jouni ajattelee itse sen sijaan että taipuisi lähteiden tyrkyttämään näkökulmaan. Hän on perehtynyt myös toimitustekniikkaan ja tuonut Talouselämän toimitukseen uusia toimitusjärjestelmiä.

Päällikköasemastaan huolimatta Jouni opetteli verkkojulkaisemisen. Vuonna 2005 hän kirjoitti Talouselämän verkkopalveluun jutun Nightwishin hajoamisesta otsikolla ”Tosi kova metalli olisi pysynyt koossa”. Juttu oli pitkään Talouselämän verkkopalvelun luetuin. Aivan omaa luokkaansa ovat erilaiset selvitykset, joita Jouni on ideoinut lehteen. Hän on kehittänyt toimituksen omaa taloustutkimusta, siis sellaisia selvityksiä kuin Talouselämä 500. Jouni on edelleen yritystutkijoiden esimies ja huolehtii siitä, että Talouselämä analysoi joka kevät kymmeniä suomalaisia yrityksiä.

Kunnia-asia Jounille on oivaltavasti ajateltu, kiinnostavasti rakennettu ja hyvin kirjoitettu juttu. Hän on editoinnillaan opettanut monet Talouselämän toimittajat (ja avustajat) paremmiksi kirjoittajiksi. Hän vaalii edelleen suomen kieltä ja pitää itsepintaisesti kiinni siitä, että sanat kirjoitetaan kieliopillisesti oikein. Tästä palvelusta pääsevät nauttimaan myös lukuiset yritystalouden asiantuntijat, joiden kirjoituksia Jouni toimittaa lehden sivuille.

Vuoden 2010 Julius-stipendit saivat syyskokouksen lopuksi päätoimittaja Minna McGill, Meidän Perhe -lehdestä ja  päätoimittaja Antti Aro, Miss Mix -lehdestä

Minna McGill, päätoimittaja, Meidän Perhe 
Päätoimittaja Minna McGill tekee työtä, johon hän uskoo ja joka on hänelle tärkeää.  Se näkyy Meidän Perhe –lehdestä, joka henkii lämpöä ja kohderyhmän todellista ymmärtämistä.  Minnalla on erinomainen vainu juttuaiheiden ja haastateltavien suhteen. Hänellä on luontainen kyky nähdä aiheissa se olennaisin ja hahmottaa kokonaisuuksia, jotka osuvat aikaan ja kohderyhmäänsä, usein vielä askeleen edellä. Minna on intohimoisesti journalisti ja aikakauslehti-ihminen, jolla on sydän paikallaan.

Antti Aro, päätoimittaja, MissMix
Päätoimittaja Antti Aro on kehittänyt MissMixistä laadukkaan, aikaansa seuraavan ja suositun tyttöjen lehden. Antti tekee työtään sydämellä, kunnianhimoisesti, lukijaa kunnioittaen ja palvellen.  Hän seuraa ajan virtauksia ja löytää niistä aina lukijoitaan puhuttelevan näkökulman.  MissMix on äärimmäisen ammattitaitoisesti,  huolellisesti ja trendikkäästi, mutta myös eettisesti tasokkaasti toimitettu lehti. Työtoverina Antti on myönteinen ja humaani. 

Julius-palkinnot 2009
Toimituspäällikkö Aira Väisäselle ET-lehdestä ja päätoimittaja Jenni Liedolle Demi-lehdestä. 

Aira Väisänen, toimituspäällikkö, ET-lehti
Aira Väisänen on pitkän aikakauslehtiuransa korostanut ihmisten tarinoiden merkitystä journalismissa. Hän on valpas ajan ja muutosten seuraaja, joka näkee trendejä ja ilmiöitä ennen muita.

Hän on hienotunteinen ja kuunteleva esimies, jolla on ilmiömäinen kyky levittää ympärilleen hyväntuulisuutta ja innostusta. Hän on lojaali ja ymmärtävä päätoimittajan työpari, ammattitaitoinen ja kokenut journalisti, joka tietää, miten luovitaan menestyksekkäästi monenlaisissa nykyajan toimitustyössä ilmenevissä karikoissa.  

Aira ei ole byrokraatti vaan luova, kupliva sielu, joka tartuttaa innostuksen muihinkin.

Jenni Lieto, päätoimittaja, Demi
Jenni Lieto on idearikas ja kunnianhimoinen nuori päätoimittaja. Hänen syvä markkinatuntemuksensa tyttöjen maailmasta näkyy Demin menestyksenä niin lehdessä kuin Demi.fi:ssä.  Nuorten tyttöjen hyvinvointi on Jennille sydämenasia. 

Vuodesta 2005 A-lehdet Oy:ssä työskennellyt Jenni Lieto on alalle tulevien toimittajien  innostava,  kannustava ja reilu  esimies. Hän on kasvattanut toimituksessaan useita lahjakkaita tekijöitä myös muihin medioihin."  

Vuoden 2008 Julius-palkinnot ViherPihan päätoimittaja Kiti Andrejewille ja Parnasson päätoimittaja Jarmo Papinniemelle

Kiti Andrejew
A-lehdissä vuodesta 1971 työskennellyt päätoimittaja Kiti Andrejew palkittiin monipuolisena, näkemyksellisenä ja arvostettuna aikakauslehtijournalistina, joka tarttuu aina innokkaasti uusiin haasteisiin. Kiti Andrejewin panos on vuosien mittaan näkynyt mm. Avussa, Makasiinissa, Voi hyvin -lehdessä ja Meidän Mökissä. Viimeiset kahdeksan vuotta hän on ollut Suomen suurimman piha- ja puutarhalehden ViherPihan päätoimittajana. 

Kiti Andrejew on innostava esimies ja valoisa persoona, jolle nuorempien journalistien tukeminen ja opastaminen on kunniatehtävä.

Jarmo Papinmiemi
Yleisradiosta Yhtyneisiin Kuvalehtiin vuonna 2005 siirtynyt Jarmo Papinniemi on monipuolinen toimittaja, joka välineestä riippumatta tekee elävää ja kuluttajaystävällistä kulttuurijournalismia. Päätoimittaja Jarmo Papinniemen johdolla kirjallisuuslehti Parnasso on kokenut todellisen renessanssin. Melko pienten piirien lehdestä on kasvanut keskusteleva, innostava ja journalistisesti korkeatasoinen julkaisu, joka kiinnostaa muitakin kuin kirjallisuuspiirien eliittiä.

Papinniemi panee itsensä likoon ja on lehtensä edustava keulakuva kulttuurin monilla kentillä.

Vuoden 2007 Julius-patsaat ja stipendit päätoimittaja Marko Pekkolalle, Tähdet ja avaruus -lehdestä ja toimituspäällikkö Kaisa Peutereelle, Kotiliesi-lehdestä.

Marko Pekkola
Marko Pekkola on 10:ssä vuodessa lähes kaksinkertaistanut Tähdet ja avaruus -lehden levikin, mikä on nyt 16.000 kappaletta. Johtokunnan perusteluissa mainitaan, että Pekkola on muuttanut aiemmin järjestölehtityyppisen julkaisun hyvin tehdyksi, journalistisesti korkeatasoiseksi tähtitieteen harrastajien lehdeksi. Pekkola luottaa lehden teossa osaaviin avustajiin, hyvään ulkoasuun ja ajankohtaiseen sisältöön. Tämä näkyy myös levikin kehityksessä. Tähdet ja avaruus -lehti on alallaan Pohjoismaiden suurilevikkisin, vaikka ilmestyy vain suomeksi ja Suomessa. Maailman tähtitiede- ja tähtiharrastuslehdistä lehti on levikissä 10. sijalla. Väkilukuun suhteutettuna lehti on suurilevikkisin.

Kaisa Peutere
Apy ry:n johtokunta mainitsee palkitsemisen perusteluissaan Kaisa Peutereen tehneen pitkän elämäntyön suomalaisissa aikakauslehdissä. Peutere on toimitustyössä näkemyksellinen, ahkera ja sinnikäs huippuammattilainen. Peutereen valoisa persoona ja nuoremmille journalisteille osoittama tuki ovat merkittävällä tavalla kannustaneet työyhteisöjä jatkuvaan kehittymiseen.

Peutere on työskennellyt mm. Pirkan päätoimittajana ja nykyisin Kotilieden toimituspäällikkönä.

Aikakauslehtien Päätoimittajat ry on luovuttanut vuoden 2006 
Julius-palkinnon ja stipendin Me Naiset -lehden edelliselle päätoimittajalle Katriina Kaarteelle
Katriina Kaarre on Me Naisten päätoimittajana onnistunut saanut perinteikkään naisten viikkolehden sykkimään uuden vuosituhannen hengessä. Lehden levikki ja lukijamäärä ovat Kaarteen päätoimittajakaudella kasvaneet selvästi.

Katriina Kaarre on puhaltanut toimitukseen uutta puhtia ja saanut lehden uuteen nousuun. Hänen päätoimittajakaudellaan Me Naiset on kehittänyt pirteän otteen, saanut sisältöönsä uutta tuoreutta ja raikkautta, ja - mikä harvinaista suomalaisissa aikakauslehdissä - myös älykästä, lämpimästi puraisevaa huumoria.

Rintasyövän torjumiseksi käytävä Me Naisten Roosa-kampanja on hyvä osoitus naistenlehden keinosta kantaa vastuuta ja reagoida yhteiskunnan kipupisteisiin. 

Vuoden 2005 Julius-palkinnon sai päätoimittaja Pekka Seppänen, Talouselämä -lehdestä

Vuoden 2004 Julius-palkinnon sai päätoimittaja Liisa Jäppinen Eevasta

Yhdistys jakoi 11.11.2004 25-vuotisjuhlassa Ostro Botnialla. Kunnia-Julius-palkinnot toimittaja, toimittaja Petri Pöntiselle, vastaava päätoimittaja Markku Kivekkäälle, Aku Ankka, valokuvaaja Ullamaija Hänniselle ja toimituspäällikkö Uolevi Kivirannalle.