Aikakauslehtien Päätoimittajat APY ry:n vuosikokouskutsu

25.2.2020

Aikakauslehtien Päätoimittajat APY ry:n vuosikokous pidetään Musiikkitalon Terassilämpiössä 12.3.2020, klo 12 alkaen.

Tilaisuuden aluksi Musiikkitalon edustaja kertoo lyhyesti Musiikkitalosta ja ruokailun yhteydessä Kopioston toimitusjohtaja Valtteri Niiranen pitää tiiviin alustuksen tekijänoikeusasioiden tulevaisuudesta. Miten tekijänoikeudet pitäisi huomioida päätoimittajan tai toimituspäällikön työssä? Niiranen on toiminut noin viisi vuotta Kopioston toimitusjohtajana. Aiemmin hän on ollut muun muassa Viestinnän Keskusliiton toimitusjohtaja. Alustuksen ja keskustelun jälkeen ruokailun lomassa pidetään varsinainen vuosikokous.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9 §:ssä määrätyt asiat. Ohessa kokouksen esityslista. Tilinpäätös ja vuosikertomus lähetetään osanottajille.

Ilmoittaudu 3.3.2020 mennessä sähköpostitse saamallasi linkillä.

Esityslista:
1.Kokouksen avaus
2.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3.Kokouksen toimihenkilöiden ja pöytäkirjantarkastajien/ääntenlaskijoiden valinta
4.Esityslistan hyväksyminen
5.Vuoden 2019 vuosikertomuksen hyväksyminen
6.Vuoden 2019 tuloslaskelman ja taseen hyväksyminen sekä tilintarkastus- ja toiminnantarkastuskertomus
7.Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
8.Muut asiat
9.Kokouksen päättäminen