Apurahahaku 6-30.9.2022

5.9.2022

Apurahahaku 6-30.9.2022

Apy voi myöntää Kopioston maksamista kopiostokorvauksista apurahaa, mikä on tarkoitettu
-tukemaan journalistista osaamista tai valmiuksia toimia ammatissa päätoimittajana tai toimituksen esimiehenä
-ensisijaisesti opintoja, opintomatkoja tai tieteellistä tutkimusta ja toissijaisesti taiteellista toimintaa varten

Lisäksi arvostetaan, jos apurahan käytön raportoinnista tai apurahan turvin toteutetuista tuotteista on laajemminkin hyötyä päätoimittajille tai toimituksen esimiehille. Apurahan myöntämistä puoltaa myös se, että raportti tai tuote tukee laadukkaan median tekemistä, uudistaa organisaation toimintatapoja tai synnyttää yhteiskunnallista keskustelua.

Johtokunta huomioi hakemuksia käsitellessään myös seuraavia asioita:

Hanke/tutkimus/projekti/muu
- Kehittää journalistisen kerronnan muotoja
- On riippumaton; puolustaa journalismia ulkoisia vaikuttamisyrityksiä vastaan
- Valvoo lukijan etua
- Kehittää lehden ympärille uutta liiketoimintaa
- Valloittaa uusia yleisöjä
- Toimii keskustelunavaajana
- Edistää humaanisia arvoja ja oikeudenmukaisuutta

Myönnetyn apurahan vastaanottaessaan hakija sitoutuu tekemään johtokunnalle raportin apurahan käytöstä 6kk sisällä apurahan vastaanottamisesta. Hakija vastaa myönnetyn apurahan mahdollisista veroseuraamuksista.

Johtokunta tekee päätökset apurahojen myöntämisestä lokakuun aikana.

Hakemukset sähköpostitse apyfame@gmail.com ennen hakuajan loppumista.

Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee löytyä ainakin
-Hakijan tiedot (nimi, työtehtävä, lehti/media, työnantaja)
-Kuvaus mihin apurahaa haetaan ja perustelut
-Maininta aiemmista Apyn myöntämistä apurahoista (aihe ja vuosi) tai maininta ettei ole saanut aiemmin apurahaa Apylta
-Haettavan apurahan määrä 
-Tilinumero 


Johtokunta
Aikakauslehtien päätoimittajat ry