APY:n suosittu mentorointiohjelma saa jatkoa!

15.4.2024

APY:n mentorointiohjelma saa jatkoa, kun uusi ryhmä starttaa keväällä 2024. Tämä mentorointiryhmä saa vetäjäkseen APY:n pitkäaikaisen jäsenen Päivi Jokimäen. Nyt alkavaan ohjelmaan haetaan sekä aktoreita että mentoreita, mentorina voit toimia jos olet vielä aktiivisesti työelämässä tai äskettäin eläkkeelle jäänyt.

Lyhyesti mentoroinnista
Mentorointiohjelma tukee Apyn jäseniä työssään. Mentori-aktori -pari tuottaa toisilleen uusia näkökulmia työhön. Mentori on kokeneemman roolissa ja aktorin aiheita käsitellään, mutta tehtävänä ei ole tarjota tai tuottaa valmiita ratkaisuja. Vertaiskeskustelu toimii usein jo sinänsä välineenä, jolla voi itse selkiyttää omaa ajatteluaan. Moni päätoimittaja kokee olevansa yksin roolissaan, ja tämän vuoksi keskustelut ovat arvokkaita. Niiden on oltava myös luottamuksellisia. 

Alustavasti aikataulusta
Aikataulu tarkentuu vielä, mutta hakuaika ohjelmaan päättyy 30.4 ja aloitustapaaminen olisi toukokuun loppupuolella, jolloin aktori-mentoriparit pääsevät myös keskustelemaan ja sopivat ensimmäisen tapaamisensa. Mentorointiparit tapaavat kunkin parin oman aikataulun mukaisesti, mutta toimivaksi on todettu tapaaminen noin kerran kuussa. Silloin mentoroinnista muodostuu prosessi. Mentoroinnin vetäjä Päivi Jokimäki auttaa mentorointipareja tarpeen mukaan kysymyksissä ja pulmatilanteissa.

Syksyn yhteinen tapaaminen on loka-marraskuussa, jolloin käsitellään mentoroinnista nousseita teemoja. Tämän jälkeen mentorointi jatkuu taas parien kahdenkeskisillä tapaamisilla. Päätöstapaaminen järjestetään keväällä, todennäköisesti maaliskuussa 2025.