Kopiosto varmistaa, että teosten kopioinnista maksetaan korvaus

26.3.2024

Oppilaitoksille, yrityksille ja yhteisöille tarjotut oikeusvarmat käyttöluvat varmistavat, että
teosten vastuullinen kopioiminen on vaivatonta. Kattavilla käyttöluvillaan Kopiosto
varmistaa luovalle alalle kuuluvat korvaukset teosten käytöstä.

Kopiostolta kattavia käyttölupia
Kopiosto myy lupia tekijänoikeuden suojaamien julkaisujen ja muiden teosten kopiointiin ja
käyttöön. Oppilaitoksille ja yrityksille tarjottavat kopiointiluvat ovat Kopioston vakiintuneimpia
lupatuotteita. Tämän lisäksi Kopiosto myöntää teosten käyttölupia myös kirjastoille, arkistoille ja
museoille näiden kokoelmiin sisältyvien vanhojen aineistojen avaamiseen verkkoon tai
tutkimuskäyttöön. Kirjastoille tarjolla on kirjojen kuvituksen verkkokäyttöön suunnattu lupa.
Suurin osa Kopioston myöntämistä teosten käyttöluvista on tekijänoikeuslaissa tarkoitettuja
sopimuslisenssilupia. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi oppilaitos tai yritys voi hankkia Kopiostolta
hyvin kattavan käyttöluvan, koska opetus- ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt järjestön toimimaan
kyseisellä teosten käyttöalueella sopimuslisenssiorganisaationa.
Sopimuslisenssijärjestelmä mahdollistaa sen, että teosten käyttäjät saavat oikeusvarman ja
kattavan käyttöluvan. He voivat käyttää teoksia monipuolisesti ja vastuullisesti, tekijänoikeuksia
kunnioittaen. Tekijät, kustantajat ja muut oikeudenhaltijat saavat puolestaan kohtuullisen
korvauksen teostensa ja muiden suojan kohteiden käytöstä.
Tutustu Kopioston kattaviin käyttölupiin


Lupia myös uudenlaiseen teosten käyttöön
Vakiintuneiden käyttölupiensa lisäksi Kopiosto kehittää myös uusia luparatkaisuja. Vuonna 2023
uudistetun tekijänoikeuslain myötä Kopiosto-valtakirjan kattavuutta laajennettiin. Muutosten
vuoksi tekijöiden ja kustantajien tuli päivittää Kopiostolle antamansa valtuutus. Näin varmistetaan,
että teosten oikeudenhaltijat saavat heille kuuluvat korvaukset myös teosten uusista
käyttötavoista.

Viime aikoina Kopiosto on kehittänyt käyttölupiensa ehtojen ymmärrettävyyttä. Oppilaitosten
kopiointiluvan lupaehtoja selkeytettiin ja visualisoitiin vuonna 2022. Selkeät ja yksinkertaiset
lupaehdot auttavat opettajia käyttämään teoksia luvan ehtojen mukaisesti. Vuonna 2023 Kopiosto
jatkoi tätä työtä yritysten ja yhteisöjen kopiointilupien ehtojen muotoilulla.

Tekijänoikeuskorvauksilla apurahoja ja muita palveluita
Painettujen julkaisujen ja verkkosivuilla olevien teosten kopioinnista kerätyt
tekijänoikeuskorvaukset maksetaan Kopioston jäsenjärjestöjen kautta teosten tekijöille ja
kustantajille. Järjestöt jakavat korvaukset edustamansa alan tekijöille apurahoina ja palkintoina tai
järjestävät muutoin alaa hyödyttäviä palveluita. Kustantajajärjestöt maksavat valtaosan
saamistaan korvauksista suorina tilityksinä kustantajille.
Kopiosto myöntää sopimuslisenssin nojalla käyttölupia myös sellaisten tekijöiden puolesta, jotka
eivät ole antaneet valtuutusta teostensa lisensointiin. Tämän takia Kopioston jäsenjärjestöt ovat
velvollisia jakamaan korvauksia kaikille edustamansa alan tekijöille, ei vain järjestön jäsenille.


Kopiostolta koulutuksia ja tekijänoikeusneuvontaa
Kopiosto edistää luovan alan toimintamahdollisuuksia osallistumalla yhteiskunnalliseen
keskusteluun ja vaikuttamalla muun muassa tekijänoikeuslainsäädäntöön. Se tarjoaa myös
tekijänoikeuswebinaareja ja yleistä tekijänoikeudellista neuvontaa jäsenjärjestöjensä jäsenille.
Kopiosto-valtakirjan antaneita tekijöitä ja kustantajia Kopiosto auttaa teosten luvattoman käytön
valvonnassa yhdessä Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK:n kanssa.
Teosten käyttäjille, kuten oppilaitoksille, Kopiosto tiedottaa tekijänoikeuslupien sallimista teosten
käyttötavoista. Vuosittain Kopiosto pitää opettajille ja opetushenkilöstölle noin 100 koulutusta
tekijänoikeudesta ja teosten käyttöluvista sekä ylläpitää tekijänoikeuksien opettamiseen ja
oppimiseen tarkoitettua Kopiraittila-sivustoa.