Media-alan tutkimussäätiön rahoittama kysely mediajohtajien uteliaisuudesta uusille asioille

20.4.2023

Hei! 

Media-alan tutkimussäätiön rahoittamassa tutkimuksessa tarkastellaan toimitusten johdon asenteita ja käyttäytymistä uusien asioiden ja ajattelun tuomisessa organisaatioon. Aikakauslehtien päätoimittajat ry osallistuu tutkimukseen lähettämällä sen omille aktiivijäsenilleen.

Haluatko Sinä ymmärtää paremmin, millainen johtaja olet verrattuna kollegoihisi? Haluatko löytää näkökulmia johtaa entistä dynaamisemmin uusien asioiden istuttamista organisaatiossasi? Jos vastasit kyllä, käytä 9 minuuttia tutkimuksen kysymysten vastaamiseen. 

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että johtamisella, organisaatiokulttuurilla ja innovaatioiden nopeudella on on keskeinen rooli medioiden menestymisessä epävarmoina aikoina. Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että media-alalla on paljon muutosvastarintaa. Koska johtajilla on organisaatiossa paljon valtaa, heidän roolinsa on keskeinen muuttuvan toimintaympäristön ja muutosvastarinnan puristuksissa. Siksi tutkimusteema on tärkeä koko suomalaisen mediakentän kannalta.

Kysely lähetetään laajasti toimitusten johdolle ympäri Suomea.  Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Vastaajat pysyvät nimettöminä ja raportoinnissa esitetään yhteenvetoja kyselyn tuloksista. Tulokset julkistetaan kesällä 2023 ja ne ovat tutkimukseen osallistuneiden käytettävissä. 

Tutkimuksen toteuttaa valtiotieteen tohtori Marja Heinonen. Voit ottaa häneen yhteyttä, jos haluat lisätietoja tutkimuksesta (marja.heinonen@gmail.com)

Iso kiitos, että osallistut tutkimukseen.