Vuosikokouskutsu Apy ry

1.3.2022

Aikakauslehtien Päätoimittajat APY ry:n vuosikokous pidetään ravintola Lasipalatsissa tiistaina 22.3.2022 klo 11.30. Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen 9 §:ssä määrätyt asiat. Ohessa kokouksen esityslista.

Vuosikokouksen vieraana on liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka. Harakka on tehnyt pitkän toimittajauran. Aikakauslehtimaailmassa Harakka on toiminut esimerkiksi Ylioppilaslehdessä ja Vihreän Langan päätoimittajana. Mutta merkittävän osan urastaan hän on työskennellyt Yleisradiossa, joka kuuluukin ministeriön hallinnonalaan. Hänen kanssaan on siis mahdollista keskustella esimerkiksi Yleisradion roolista mediakentässä tai aikakausjournalismin digitalisaatiosta, vaikkapa jakelukustannuksista.

Tilaisuudessa tarjoillaan Lasipalatsin lounasmenu. Tarjoilumäärien varmistamiseksi ilmoittaudu ennakkoon 14.3.2022 mennessä.

Kokousmateriaali lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse ennen kokousta.

Esityslista:
1.Kokouksen avaus
2.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3.Kokouksen toimihenkilöiden ja pöytäkirjantarkastajien/ääntenlaskijoiden valinta
4.Esityslistan hyväksyminen
5.Vuoden 2021 vuosikertomuksen hyväksyminen
6.Käsitellään vuoden 2021 tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastuskertomus
7.Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
8.Muut asiat
9.Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Tilaisuuden kuluihin käytetään Kopioston maksamia Kopiostokorvauksia.