Ylimääräinen Kopiosto-apurahojen haku alkaa maaliskuussa Jokesin apurahajärjestelmän kautta

8.2.2022

Kopioston tekijäjärjestöt jakavat maaliskuussa Kopiosto-apurahoja Arkkitehtilehden, Helsingin Sanomien, Karjalaisen, Mikrobitin, Suomen Kuvalehden ja Tekniikan Maailman tekijöille. Haku alkaa 11. maaliskuuta ja päättyy 5. huhtikuuta.

Nyt jaossa oleva ylimääräinen 145 000 euron apurahasumma on kertynyt tekijänoikeuskorvauksista, joita näiden lehtien kustantajat ovat maksaneet lehtien digitoinnista ja käytöstä ennen vuotta 1999. Apurahoja jaetaan lehtien työsuhteisille ja freelance-tekijöille, esimerkiksi toimittajille, päätoimittajille, valokuvaajille, kuvittajille ja graafisille suunnittelijoille sekä muille sisältöä tekeville ammattilaisille.

Tekijöitä edustavat Kopioston jäsenjärjestöt ovat päättäneet jakaa apurahat Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön, Jokesin apurahajärjestelmän kautta. Järjestöt ovat nimenneet omat edustajansa hoitokuntiin, jotka tekevät päätökset apurahansaajista. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät täältä: https://www.jokes-saatio.fi/nyt-haettavat-apurahat/

Lisätietoja:
Anna Kähkönen, asiamies/ ombudsman
JOKES
+358 50 551 3961
anna.kahkonen@jokes-saatio.fi
www.jokes-saatio.fi
---
Tämä apurahahaku järjestetään yhteistyössä Aikakauslehtien Päätoimittajien, Grafian, Finlands svenska författareföreningin, Finnfoton, FOT:en, Kuvaston, Kuvittajien, Paikallislehtien Päätoimittajayhdistyksen, Päätoimittajien yhdistyksen, Sarjakuvantekijöiden, Suomen arvostelijain liiton, Suomen journalistiliiton, Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton, Suomen Kirjailijaliiton, Suomen Tiedetoimittajain liiton ja Suomen Tietokirjailijoiden kesken.