Apurahahaku 2023

3.5.2023

Vuonna 2023 Apylta voi hakea apurahaa seuraaviin tarkoituksiin:

-lehtitilaus (perustele mikä julkaisu ja miksi)

-yhdistyksen matka syksyllä 2023

-tai muu (katso kriteerit alla) 

Yksi henkilö voi hakea yhtä valitsemaansa apurahaa. Hakemukset on toimitettava johtokunnalle sähköpostitse 31.10.2023 mennessä osoitteeseen apyfame@gmail.com. 

Matka-apurahan hakuaika ja -tapa ilmoitetaan erikseen, kun matkaan liittyvät käytännön asiat varmistuvat.  

Myönnetyn apurahan vastaanottaessaan hakija sitoutuu tekemään johtokunnalle raportin apurahan käytöstä 6kk sisällä apurahan vastaanottamisesta. Lehtitilauksia varten myönnetyissä apurahoissa hakija toimittaa raportin sijaan kuitin tilatusta lehdestä. Hakija vastaa myönnetyn apurahan mahdollisista veroseuraamuksista.

Johtokunta tekee päätökset apurahojen myöntämisestä aina seuraavassa johtokunnan kokouksessa hakemuksen saapumisesta.


KRITEERIT

Apy voi myöntää Kopioston maksamista kopiostokorvauksista apurahaa, mikä on tarkoitettu

-tukemaan journalistista osaamista ja valmiuksia toimia ammatissa päätoimittajana ja toimituksen esimiehenä
-ensisijaisesti opintoja, opintomatkoja tai tieteellistä tutkimusta ja toissijaisesti taiteellista toimintaa varten

Lisäksi arvostetaan, jos apurahan käytön raportoinnista tai apurahan turvin toteutetuista tuotteista on laajemminkin hyötyä päätoimittajille tai toimituksen esimiehille. Apurahan myöntämistä puoltaa myös se, että raportti tai tuote tukee laadukkaan median tekemistä, uudistaa organisaation toimintatapoja tai synnyttää yhteiskunnallista keskustelua.

Johtokunta huomioi hakemuksia käsitellessään myös seuraavia asioita:

Hanke/tutkimus/projekti/muu

- Kehittää journalistisen kerronnan muotoja

- On riippumaton; puolustaa journalismia ulkoisia vaikuttamisyrityksiä vastaan

- Valvoo lukijan etua

- Kehittää lehden ympärille uutta liiketoimintaa

- Valloittaa uusia yleisöjä

- Toimii keskustelunavaajana

- Edistää humaanisia arvoja ja oikeudenmukaisuutta


HAKEMUS

Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee löytyä ainakin

-Hakijan tiedot (nimi, työtehtävä, lehti/media, työnantaja)

-Kuvaus mihin apurahaa haetaan ja perustelut

-Maininta aiemmista Apyn myöntämistä apurahoista (aihe ja vuosi) tai maininta ettei ole saanut aiemmin apurahaa Apylta

-Haettavan apurahan määrä

-Tilinumero


Kevätterveisin, 

johtokunta

Aikakauslehtien päätoimittajat ry