Ehdotukset Julius-palkinnon saajiksi 25.9.2020 mennessä

11.9.2020

Aikakauslehtien Päätoimittajat ry on jakanut Julius-palkintoja vuodesta 1982.

Palkinto on saanut nimensä Julius Krohnista, (1835–1888). Hän oli vakaumuksellinen suomalaisuustaistelija, joka toteutti ihanteitaan tiedemiehenä, runoilijana ja lehtimiehenä. Krohn nauttii edelleen kansainvälistä arvostusta kansanrunouden tutkimuksen menetelmien kehittäjänä.
Julius Krohn kehitti suomen kieltä ja toi uudissanoja, joista tunnetuin lienee elohopea. Tammikuussa 1864 alkoi ilmestyä Krohnin toimittamana ensimmäisen suomenkielinen kuvalehti nimeltään Maitten ja merien takaa. Kun lehden tilaajakunta romahti 1100:sta 500:aan, se oli lopetettava vuonna 1866. Sen jälkeen Krohn alkoi avustaa fennomaanien Kirjallista Kuukauslehteä. Vuonna 1873 alkoi ilmestyä vuosikausia suunnitelmissa ollut Suomen Kuvalehti, jonka Krohn kustansi. Lehti eli kahdeksan vuotta.

Julius-palkinnon esittäminen ja myöntäminen
Palkinnon jakamisesta päättää yhdistyksen johtokunta.
Ellei erityisistä syistä muuta seuraa, johtokunta pyytää vuosittain määräämänään aikana ehdotuksia Julius-palkinnon saajiksi.

Johtokunnalle osoitetut ehdotukset on lähetettävä 25.9.2020 mennessä verkkolomakkeella:

https://forms.gle/nB2iXzfaChAioTnK9

Vapaamuotoisen ehdotuksen tulee sisältää ainakin:
ehdokkaan nimi sekä nykyinen työtehtävä, aikakauslehti ja työnantaja
perustelut palkitsemiselle
ehdottajan tai ehdottajien yhteystiedot.

Palkittavat, palkinnon sisältö ja palkinnon jakaminen
Pääsääntöisesti Juliuksia jaetaan vuosittain 1-2, ja palkinto sisältää rahaosuuden sekä kunniankirjan.

Julius-palkintojen perusteluista löytyy esimerkiksi seuraavia ansioita:

Henkilökohtaiset
- Monipuolinen ja menestyksekäs ura
- Tulevaisuuden toivo; nuori, lahjakas tekijä
- Arvostettu esimies, inspiroiva, kuunteleva, oikeudenmukainen ja tehokas
- Rohkea oman persoonansa peliin laittaja
- Lasikaton murtaja
- Syvällinen oman alansa tuntija

Journalistiset
- Tekee laadukasta mediaa printissä ja netissä
- Kehittää journalistisen kerronnan muotoja
- Riippumaton; puolustaa journalismia ulkoisia vaikuttamisyrityksiä vastaan
- Valvoo lukijan etua

Kehitystyöhön liittyvät
- Uudistaa oman organisaationsa toimintatapoja
- Kehittää lehden ympärille uutta liiketoimintaa
- Valloittaa uusia yleisöjä

Alan edistämiseen liittyvät
- Kollegiaalinen toimija, luottamustehtävät mm. APY:ssä
- Aikakauslehtien edustaja esimerkiksi JSN:ssä, asiantuntija yritysten hallituksissa
- Tutkimuksen tekijä ja edistäjä

Yhteiskunnalliset
- Keskustelunavaaja
- Merkittävä mielipidevaikuttaja
- Humaanien arvojen ja oikeudenmukaisuuden edistäjä

Julius Krohn edustaa näistä monia, sillä hän oli suomalaisuuden esitaistelija, laaja-alainen kirjoittaja, kielen kehittäjä, kansainvälisesti arvostettu tutkija ja aikakauslehtien edelläkävijä.

Johtokunta